หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:18:19

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1635223409246.pdf