หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมพูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio
กิจกรรมพูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:27:26

วันที่ 22 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำทีมโดย อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Binder1.pdf