หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม SHARE & LEARN SSRU KM ประจำปี 2564
กิจกรรม SHARE & LEARN SSRU KM ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:15:03

วันที่ 17 กันยายน 2564 กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สายวิชาการ และ กลุ่ม NKPT & CLS to KPIs วิทยาเขตนครปฐม โดยบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาเขตนครปฐม คว้ารางวัล Challenger Award ในกิจกรรม SHARE & LEARN SSRU KM ประจำปี 2564 โดยประกาศผลและมอบรางวัลโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf