หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาของศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาของศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 20:46:55

วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาของศูนย์การเรียนนอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ ผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf