หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการเชื่อมโยงการสอนระบบออนไลน์
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการเชื่อมโยงการสอนระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 20:14:34

วันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมทีมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการเชื่อมโยงการสอนระบบออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

S__45515121.pdf