หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 19:42:25

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf