หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-03-02 14:18:11

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะ"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม