หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021
จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 02:46:35

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021 เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมี อ.ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาจากสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาการจัดการการขนส่ง และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder1.pdf