หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 02:40:21

ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำทีมโดย อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ สวนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมันดาบตำรวจสมนึกโมราศิลป์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

Binder1.pdf