หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:20:20

อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย และอาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสตรีระนอง 

Binder1.pdf