หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่แนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล
ลงพื้นที่แนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:17:59

ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ลงพื้นที่เพื่อแนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH)


Binder1.pdf