หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:16:17

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อโครงการบริการวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน น้ำยาล้างจานใบเตยหอม และไข่เค็มใบเตยหอม ให้แก่เกษตกรเพื่อการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายแก่ชุมชน

Binder1.pdf