หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:14:20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์

Binder1.pdf