หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าพบคุณคทา วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เข้าพบคุณคทา วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:10:35

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศและทีมคณาจารย์ เข้าพบคุณคทา วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา รวมถึงหลักสูตรให้ทันสมัยและพร้อมก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

timeline_25640310_220943.pdf