หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมสัมมนา เรื่อง "โลจิสติกส์ยุค 4.0 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และทิศทางการพัฒนาท่าเรือระนองของไทย"
การอบรมสัมมนา เรื่อง "โลจิสติกส์ยุค 4.0 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และทิศทางการพัฒนาท่าเรือระนองของไทย"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-22 01:54:55

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ ระนอง จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "โลจิสติกส์ยุค 4.0 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และทิศทางการพัฒนาท่าเรือระนองของไทย" โดยมีประธานโครงการ คือ คุณอัญชัน จงเจริญ ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย ด้วงแดงโชติ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการจังหวัดระนอง และ คุณศุภฤกษ์ ปิณฑะดิษ ผู้จัดการท่าเรือระนอง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้


Binder1.pdf