หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 11:07:52

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการควบคู่กับรายวิชาโครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน ณ บริษัท ธนโชคออยไลท์ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร