หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมสาชา ครั้งที่ 2/2563
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมสาชา ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 11:02:46

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมสาชา ครั้งที่ 2/2563 1) แผนการเรียนนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 2) พิจารณารายวิชาเพื่อจัดลำดับการเรียนรู้ของนักศึกษา 3) แนวทางในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4) การแนะแนวนักศึกษาใหม่ 1/2564 5) การพัฒนาความรู้อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์