หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนา CLS การรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนา CLS การรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 10:59:14

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนา CLS การรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน ( CLS Keep Holding theLead and Moving Forward Together ) พร้อมรับนโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนณ ห้องประชุมเพชรสยามบอลรูม โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี