หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-18 10:52:49

 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา