หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงานกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)
ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงานกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:42:39

 ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงานกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)

Binder5.pdf