หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าพบนายสรรชัย ชอบพิมาย เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าพบนายสรรชัย ชอบพิมาย เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 15:43:05

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าพบนายสรรชัย ชอบพิมาย เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และหารือเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 รวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน "NLC" ที่จะเกิดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf