หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับนางสาวอมาวสี พลับจุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโยง และคณะ
นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับนางสาวอมาวสี พลับจุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโยง และคณะ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-10 14:50:08

นางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับนางสาวอมาวสี พลับจุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโยง และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ข้อมูลถึงการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ของทางวิทยาลัย เช่น มาตรการลดจุดเข้า-ออก อาคาร เพื่อเป็นการลดจุดสัมผัสร่วมของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ซึ่งมีการเพิ่มจำนวนความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การวางจุดบริการเจล หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน เป็นต้น

Binder1.pdf