หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.วิริยา.บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรการศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์"
อาจารย์ ดร.วิริยา.บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรการศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:59:11

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิริยา.บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรการศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ประธานอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รองผู้อำนวยการและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จ.ชุมพร

Binder2.pdf