หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมหารือโครงการวิจัย ครั้งที่ 1
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมหารือโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:57:23

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมหารือโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยของ 2 สถาบัน โดยมีการหารือถึงรายละเอียดของความก้าวหน้าของโครงการวิจัย แนวทางการวิจัย ในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Binder1.pdf