หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นำโดยทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ ได้นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน และจุดต่างๆภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้ายให้ความรู้ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19
นำโดยทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ ได้นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน และจุดต่างๆภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้ายให้ความรู้ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:56:33

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ ได้นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน และจุดต่างๆภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้ายให้ความรู้ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19

Binder1.pdf

Binder2.pdf