หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเเละพัฒนาสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเเละพัฒนาสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 14:02:29

วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเเละพัฒนาสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Binder1.pdf