หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมหารือการจัดทำคู่มือระบบการใช้งานโปรแกรม WMS
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมหารือการจัดทำคู่มือระบบการใช้งานโปรแกรม WMS

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 13:54:21

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมหารือการจัดทำคู่มือระบบการใช้งานโปรแกรม WMS สำหรับห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ณ ห้องอบรมศูนย์ปฏิบัติการ Logistics Excellence วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม