หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล หนึ่งในการแข่งขันสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล หนึ่งในการแข่งขันสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 13:52:16

ขอแสดงความยินดีกันักกีฬาบาสเกตบอลชาย ของวิทยาลัยคว้าเหรียญเงิน กีฬาสุนันสามัคคี

ณ สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล หนึ่งในการแข่งขันสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31 "มิตรภาพเหนือชัยชนะ Friendship over victory"

โดย

ทีมชาย

-คณะวิทยาการจัดการ

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Binder4.pdf