หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมฟุตบอลจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31
ทีมฟุตบอลจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:52:55

ทีมฟุตบอลจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31 โดยเอาชนะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 ประตู ต่อ 0 เข้ารอบรองชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนโยธินบูรณะ

Binder3.pdf