หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นางสาวสมฤทัย เข็มน้อย และนางสาวพิชญาพร ใจสันเทียะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาแบตมินตันหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31
นางสาวสมฤทัย เข็มน้อย และนางสาวพิชญาพร ใจสันเทียะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาแบตมินตันหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:52:18

นางสาวสมฤทัย เข็มน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี และนางสาวพิชญาพร ใจสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาแบตมินตันหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31 โดยเอาชนะคู่แข่งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ต่อ 0 เซต ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf