หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ให้กับกลุ่มบริษัท Inter Express Logistics
อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ให้กับกลุ่มบริษัท Inter Express Logistics

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:51:31

อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ให้กับกลุ่มบริษัท Inter Express Logistics ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf