หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-05-03 14:53:39

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข

โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข ที่ คลองพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


Binder2.pdf