หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรม Train the Trainer อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรม Train the Trainer สำหรับโปรแกรมจำลองสถานการณ์ (FlexSim Simulation Software)
โครงการอบรม Train the Trainer อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรม Train the Trainer สำหรับโปรแกรมจำลองสถานการณ์ (FlexSim Simulation Software)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:45:18

โครงการอบรม Train the Trainer อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรม Train the Trainer สำหรับโปรแกรมจำลองสถานการณ์ (FlexSim Simulation Software) ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม วิทยากรรับเชิญโดย ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ และทีมงาน

Binder1.pdf