หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์จัดอบรมโครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า วิทยากรรับเชิญ #อาจารย์เมธา ทองย้อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์จัดอบรมโครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า วิทยากรรับเชิญ #อาจารย์เมธา ทองย้อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:43:24

หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์จัดอบรมโครงการพิเศษด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า วิทยากรรับเชิญ #อาจารย์เมธา ทองย้อย

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ณ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง


Binder3.pdf