หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าพบ คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าพบ คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:33:41

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าพบ คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เพื่อมอบกระเช้าและหารือถึงกิจกรรมที่มีร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่จะดำเนินการขึ้นในปี 2562


Binder1.pdf