หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:32:37

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และหารือกิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือที่จำทำร่วมกันในปี 2562


Binder3.pdf