หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:32:03

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศุนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


Binder1.pdf