หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) 2562 ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) 2562 ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-30 15:47:26

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) 2562 ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


Binder3.pdf