หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:37:38

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX) หมวด 6 การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์