หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:13:54

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ