หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 24 มกราคม 2567 หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) นำทีมเหล่า Influencer Junior ชมรม E-Commerce เข้าเยี่ยมชมสินค้า บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มกราคม 2567 หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) นำทีมเหล่า Influencer Junior ชมรม E-Commerce เข้าเยี่ยมชมสินค้า บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:08:51

วันที่ 24 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) นำทีมเหล่า Influencer Junior ชมรม E-Commerce เข้าเยี่ยมชมสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ชัย เหล่าตุ่นแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดออนไลน์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) พาแนะนำสินค้าหมวดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมการ LIVE สดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเหล่าอินฟูฯตัวน้อย