หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 • ประเภท • 1. ความสามารถทางวิชาการ 2. ความสามารถพิเศษ
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 • ประเภท • 1. ความสามารถทางวิชาการ 2. ความสามารถพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 15:02:38

???? โลจิสติกส์ สวนสุนันทา 

???? เปิดรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567????

• ประเภท •

1. ความสามารถทางวิชาการ

2. ความสามารถพิเศษ

???? คุณสมบัติ

✅ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

✅ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/ปวช.

✅ จบการศึกษาม.ปลายหรือวุฒิเทียบเท่า

???? คลิกสมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/isqy01

???? เปิดรับสมัครสาขา✨

7321 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

7339 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  

7342 สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 

7343 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

7344 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

7351 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 

7360 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)