หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 22 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 11:08:57

วันที่ 22 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ปิยมาส กล้าแข็ง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง และอาจารย์ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม