หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่...รั้วแดงกำแพงวัง... ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล รุ่น 47
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่...รั้วแดงกำแพงวัง... ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล รุ่น 47

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 22:07:13

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่...รั้วแดงกำแพงวัง... 

ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล รุ่น 47 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล รุ่น 47 ร่วมกับ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมแนะนำรูปแบบการเรียน และการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อทำความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียน ในรูปแบบ Online 

Binder44.pdf