หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 22:16:02

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ ด้วยการทดสอบสัมภาษณ์งาน พร้อมฝึกทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงาน การเข้าสังคม การใช้ภาษา การตอบคำถาม และไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder21.pdf