หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ตรวจประเมิน คุณภาพภายใน
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ตรวจประเมิน คุณภาพภายใน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 21:58:39

ผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน 

ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder17.pdf