หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์นำทีมนักศึกษาปริญญาเอก ลงพื้นที่ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ
คณาจารย์นำทีมนักศึกษาปริญญาเอก ลงพื้นที่ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-10 21:51:40

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ พานักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ ณ ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

Binder16.pdf