หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Safety Management System การอบรมพิเศษ โดย TFT - Thai Flight Training
Safety Management System การอบรมพิเศษ โดย TFT - Thai Flight Training

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:24:11

Safety Management System การอบรมพิเศษ โดย TFT - Thai Flight Training

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดการอบรมในหัวข้อ Safety Management System โดยได้รับเกียรติจาก กัปตัน สรวัชญ์ ประสงค์ดี บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจ และอยากเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder29.pdf