หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงานสโมนักศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงานสโมนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:16:26

นิ้ง นางสาวฐิติยา คงกระพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมงาน เข้าพบ ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของนักศึกษา ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

Binder27.pdf