หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ น้อง ๆ นักเรียนทั้งหญิงและชายจากหลากหลายโรงเรียนที่สนใจเข้าสัมภาษณ์กันอย่างหนาแน่น กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ น้อง ๆ นักเรียนทั้งหญิงและชายจากหลากหลายโรงเรียนที่สนใจเข้าสัมภาษณ์กันอย่างหนาแน่น กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:30:38

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ น้อง ๆ  นักเรียนทั้งหญิงและชายจากหลากหลายโรงเรียนที่สนใจเข้าสัมภาษณ์กันอย่างหนาแน่น กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder18.pdf